Standaard pagina

Selectiecriteria gastouders

Selectiecriteria Gastouders. 

Algemeen

 • Tijdens het werk spreekt de gastouder Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal (zoals overeengekomen met de vraagouders). Als de opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats), mag u een andere taal spreken. 
 • U moet voordat u start met uw werkzaamheden als gastouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau. De VOG mag op dat moment niet ouder zijn dan 2 maanden. Vanaf 1 juli 2012 moeten ook alle vrijwilligers en stagiaires in het bezit zijn van een VOG. Ook stagiaires die korter dan 3 maanden worden ingezet. Als u thuis kinderen opvangt, moeten uw huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOG hebben. Als u kinderen opvangt op het adres van de vraagouder, hoeft alleen u als gastouder een VOG te hebben.
 • De gastouder dient in het bezit te zijn van het diploma van niveau MBO-2 Helpende (Zorg en        Welzijn)
 • De gastouder is in bezit van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.
 • De gastouder is in bezit van AVP verzekering/ongevallen inzittenden verzekering (OIV) bij autogebruik.
 • De gastouder dient een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • De gastouder is voor minimaal 8 uren per week beschikbaar om kinderen op te vangen.
 • Er is bereidheid tot samenwerking en overleg met GOB de Jonge Talentjes en vraagouders; De gastouder staat tevens open voor ondersteuning en begeleiding van de bemiddelingsmedewerker.
 • De gastouder is (of wordt) geregistreerd in het LRK.
 • Gastouders respecteren privacygevoelige gegevens en spelen geen informatie door aan derden.
 • Er is een goede telefonische bereikbaarheid.
 • Er is een goede ‘achterwachtregeling’. 

Persoonlijk

 • De gastouder dient ouder te zijn dan 18 jaar.
 • De gastouder beheerst de Nederlandse taal goed.
 • De gastouder kan een stabiele gezins- en opvangsituatie bieden aan de op te vangen kinderen en de vraagouders.
 • De gastouder is flexibel en realiseert zich dat de opvangtijden kunnen fluctueren. 
 • De gastouder dient open te staan en respect te hebben voor andere gewoontes, culturen en levenswijzen.
 • De gastouder is bereid minimaal 1 jaar opvang te bieden. 
 • De gastouder dient verzorgt gekleed te zijn.
 • De gastouder rookt niet in het bijzijn van opvangkinderen. 
 • De gastouder kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden.
 • De gastouder toont verantwoordelijkheidsgevoel.
 • De gastouder is in staat om in noodsituaties adequaat te handelen.
 • De fysieke en geestelijke gesteldheid van de gastouder mag niet van invloed zijn op de kwaliteit van opvang.

 

Motivatie

 • De gastouder gaat met veel plezier met kinderen om.  De gastouder is in staat om te organiseren, gezelligheid en veiligheid te bieden.
 • De gastouder heeft respect en staat open voor andere gewoontes, opvoedideeën, culturen en levenswijzen.
 • Er is bereidheid tot professionalisering. U dient minimaal twee thema- of intervisiebijeenkomst, georganiseerd door GOB de Jonge Talentjes bij te wonen.
 • De gastouder beschikt over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden. De gastouder is in staat om op een professionele manier in contact te staan met de vraagouder en afspraken te maken.
 • De gastouder heeft een gedegen motivatie. 

Pedagogische kwaliteit en veiligheid

 • De risico-inventarisatie is positief en aangepast op de eventuele aangegeven punten.
 • De gastouder mag het kind niet zonder instemming van ouders in de auto vervoeren. Ook vervoer voor- of achterop de fiets is alleen toegestaan na instemming van ouders en alleen als het kind minimaal 9 maanden oud is.
 • De gastouder is in staat om de pedagogische principes zoals benoemd in het pedagogisch beleid van GOB de Jonge Talentjes in de praktijk te brengen.
 • De gastouder heeft aandacht voor het kind als individu en is in staat om kinderen te kunnen verzorgen en de kinderen te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.
 • De gastouder is in staat om met de vraagouder samen te werken en diens opvattingen te respecteren, zolang deze het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind niet schaden.
 • De gastouder neemt actief deel aan de door GOB de Jonge Talentjes aangeboden cursussen, waaronder de EHBO cursus voor gastouders en thema- / intervisie- avonden.
 • De gastouder dient de kinderen niet alleen te laten.
 • De gastouder dient de kinderen niet aan het toezicht aan anderen over te laten, zonder daarvoor toestemming te hebben van de vraagouder.
 • De gastouder handelt professioneel.